Hila Rotbart's picture
Hila Rotbart

תשובות

מעודד כי ננקטים צעדים בנושא. מספר הצעות : הכי חשוב - הארכת החלד
קמפיין ארצי - טלויזיה, חוצות וכו המנרמל את נושא ההנקה באופן כללי, בציבור, במקומות עבודה ( תשתיות לחדרי הנקה ושאיבה).

קידום חוק המחייב חדרי שאיבה במקומות עבודה.

תמיכה במהלך ההריון ולאחר לידה - באופן יותר מסודר בבתי החולים ואחרי. מאוד קשה להשיג תור ליועצות בטיפת חלב ובקופות

9.1.20
50
0
0
הצבע\י לתשובה