Shahar Dvash Passi's picture
Shahar Dvash Passi

תשובות

אשמח לשתף בחוויה שלי מהנקה על מנת לשפר את החוויה חברות אחרי, מקווה שייגזרו ההמלצות הנכונות.
1. שמעתי שהנקה זה לא דבר קל, אבל בפועל - זה היה הרבה הרבה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. הכאבים, הגודש, האינטנסיביות של הכאב שצריך להתמודד איתו כל שעתיים שלוש יחד עם ההחלמה והתשישות מהלידה. ההנקה היתה האתגר הכי הכי משמעותי וזה היה לי ״כאפה״ הכי רצינית מכל תהליך ההריון והלידה. אני חושבת שהסברה נכונה לפני, בלי לפחד לדבר על הקשיים ולתת לגיטימציה לקשיים שיהיו בדרך (בלי לחשוש לעורר התנגדות מהתחלה ובצורה נכונה) היו אולי גורמים לי להגיע הרבה יותר מוכנה לזה שזה פשוט תקופה שבה נושכים שפתיים והיא עוברת

9.1.20
51
0
0
הצבע\י לתשובה