Anna Rabkin's picture
Anna Rabkin

תשובות

מהניסיון שלי המפתח להצלחת ההנקה הוא באי הפרדת הילד מהאם מרגע הלידה. פרט למצבים בריאותיים מאוד חריגים לא רואה סיבה למה אין נוהל אחיד כמו ברוב העולם המפותח שאוסר לקחת את הילד מהאם - בדיקות ראשוניות וחיסונים שיגרתיים יכולים להיעשות גם בלדר בנוכחות האם. כאשר יש מצב רפואי שדורש ניטור של התינוק בתינוקייה צריך לאסור על הצוות לגרש את האמהות מכל סיבה שהיא ואף לספק ליולדת כורסא נוחה שבה היא תוכל לנוח ליד התינוק שלה ולהניק במידת הצורך.
יש להשקיע במערך יועצות ההנקה בבתי חולים - הן נמצאות מעט מידי זמן ולא תמיד מצליחות לעלות על הבעיה או לחילופין לעשות שכשרות מתאימות לאחיות במחלקה.

14.1.20
227
1
1
הצבע\י לתשובה

מתן שירותים רפואיים לאנשים עם מוגבלות בתקופת הקורונה

אנשי ונשות מערכת הבריאות – אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלות מאז החל משבר
אורלי בוני's picture
נוצר ע"י
מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות
תאריך : 21.10.2020 - 10.11.2020
16

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
61