Mira Avshalomov's picture
Mira Avshalomov

תשובות

קודם כל, צריך להתחיל עוד בהיריון- לעשות הרצאות על ההנקה, יתרונותיה, הדרך הנכונה להניק (יש סרטונים מעולים על כך), תיזמון ההנקה. זה ממשיך ישר לאחר הלידה- העלאת המודעות לאפס הפרדה!!! זה הולך בד בבד עם הנקה! כל כך חשוב ויכול לקבוע את הטון לכל משך ההנקה או אי ההנקה! השעה הראשונה לאחר הלידה היא קריטית! ולסיום,זכויות בחופשת הלידה- הארכת חופשת הלידה או הטבות למהירות (יציאה מוקדם וכו').

14.1.20
83
0
2
הצבע\י לתשובה

מתן שירותים רפואיים לאנשים עם מוגבלות בתקופת הקורונה

אנשי ונשות מערכת הבריאות – אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלות מאז החל משבר
אורלי בוני's picture
נוצר ע"י
מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות
תאריך : 21.10.2020 - 10.11.2020
16

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
61