Mira Avshalomov's picture
Mira Avshalomov

תשובות

קודם כל, צריך להתחיל עוד בהיריון- לעשות הרצאות על ההנקה, יתרונותיה, הדרך הנכונה להניק (יש סרטונים מעולים על כך), תיזמון ההנקה. זה ממשיך ישר לאחר הלידה- העלאת המודעות לאפס הפרדה!!! זה הולך בד בבד עם הנקה! כל כך חשוב ויכול לקבוע את הטון לכל משך ההנקה או אי ההנקה! השעה הראשונה לאחר הלידה היא קריטית! ולסיום,זכויות בחופשת הלידה- הארכת חופשת הלידה או הטבות למהירות (יציאה מוקדם וכו').

14.1.20
52
0
2
הצבע\י לתשובה