Itai Strominger's picture
Itai Strominger

תשובות

אשתי ילדה ברמב''ם לפני כשנתיים בשבוע 34. הפרדתה מהתינוק ללא אפשרות לשעת הזהב ואירוע הנקה ראשוני בחדר הלידה. לא סייעו לה ולא הדריכו אותה על סחיטה נכונה ולא הצליחה. במהלך הפגיה לא מספיק עודדו והדריכו לביסוס הנקה.
לאחר שבועיים בפגיה, נאבקה כשלושה חודשים במקביל לשאיבות מלאות, עם יועצת הנקה, בסוף הצליחה לבסס הנקה מלאה.
כדאי שמשרד הבריאות יפעל למניעת הפרדה בין האם ליילוד בכלל בתי החולים שכן זה הוכח הקריטי לביסוס הנקה בהמשך.
בנוסף,אם מתבצעת הפרדה שיעודד להנקה כמה שיותר למרות ההפרדה ולדאוג להדריך על סחיטה ושאיבה מוקדמת כמה שיותר מיד לאחר הלידה ומניעת מתן תמ''ל סתם.

14.1.20
113
0
2
הצבע\י לתשובה