Yana Boxer-Gerges's picture
Yana Boxer-Gerges

תשובות

יוזמה מבורכת! כאם לילד ראשון, עם ניסיונות נואשים להניק, לדעתי אם תהיה יועצת הנקה זמינה עוד בבית החולים זה יוכל לעזור. בתל השומר הייתה יועצת הנקה אבל הזמינות הייתה נמוכה מאוד. יועצות הנקה בקופת החולים או בטיפות חלב,אשת מקצוע זמינה לאם הטריה. מעגלי תמיכה לכאלה שנתקלות בבעיה. הנחייה של אחיות טיפות חלב להפסיק לייעץ להשלמות תמל!! הנחיות לרופאי נשים/ משפחה להתמודדות עם דלקות בשד או פיטריה או גודש. האם הטרייה נותרת כאובה מתוסכלת וללא מענה רפואי ראוי.

14.1.20
71
0
0
הצבע\י לתשובה