Sigbar's picture
Sigbar

תשובות

יש כמה גורמים לטעמי שיכולים לתרום להצלחת הנקה ארוכת טווח:
1. בראש ובראשונה הארכת חופשת הלידה שבתשלום לפחות לגיל חצי שנה.
2. ריענון הידע המקצועי על חלב אם ויתרונותיו בקרב אנשי הצוותים הרפואיים. החל מהמיילדות דרך רופאי מחלקת יולדות, רופאים כללים במקצועות שונים ובפרט רופאי ילדים וכמובן אחיות טפ״ח. כל אמירה כגון ״אחרי גיל # החלב הוא רק מים״ ודומיה צריכות להעלם מהעולם. אירגון הבריאות העולמי ממליץ על הנקה עד גיל 3 ואין סיבה שמשרד הבריאות על שלל שלוחותיו לא יישר קו.
3. מתן סיבסוד ארוך טווח להתייעצות עם יועצת הנקה. לא רק למפגש ראשון או שניים.

14.1.20
143
0
0
הצבע\י לתשובה