Lilach Abramovich's picture
Lilach Abramovich

תשובות

להלן דעתי לאחר לידות והנקות שעברתי:
1.תמיכה באפס הפרדה. קריטי לביסוס ההנקה בעיניי.
2.אפשרות לחדר פרטי לכל אם באפס הפרדה שתוכל להניק מיידית.
3. מתן אפשרות להישארות מלווה בעל או אמא או מישהי אחרת ע''מ לתמוך בלילה.
4.הארכת חופשת לידה רוטינת שאיבות בעבודה היא דבר כמעט בלתי אפשרי. כיום רק החזקות, עם עבודה תומכת ומכילה, שורדות.
5. להנחות הצוות לתמוך בהנקה ברגישות ובתבונה ולא להציע מיד תמ''ל.

14.1.20
149
0
2
הצבע\י לתשובה