Anna Shine's picture
Anna Shine

תשובות

בעיני כל תפיסת אשפוז של יולדות צריכה להשתנות. אפס הפרדה צריך להיות ברירת המחדל באשפוז ולא לבקשת היולדת, משאבי כח האדם שמוקדשים לתינוקיות היום, יכולים להיות מווסתים לטובת טיפול פרטני יותר היולדת, הכשרת כלל האחיות במערך כיועצותתהנקה, לביצוע השתלמויות עיתיות על מנת לחזק את הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים להן על מנת לייעץ ולחזק אימהות מניקות, התייחסות להנקה כהזנה הבסיסית והטבעית של התינוק, פחות קלות בהצעת תמל ליולדת.

15.1.20
108
0
1
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52