Tali Steinbach's picture
Tali Steinbach

תשובות

מיד אחרי הלידה מומלץ שהתינוק יונח עור לעור עם אימו ויתאפשר לו להיות עליה כשעתיים כבר בחדר לידה. אלו גם המלצות ארגון הבריאות העולמי. בחלק מבתי החולים התינוק נלקח ומוחזר עטוף בבגדים, ולא שוהה עם האם. בנוסף, אם האם לא תדרוש באסרטיביות אפס הפרדה התינוק ילקח לתינוקה לעיתים לשעות רבוות, במהלכן לעיתים יקבל תחליפי חלב. כדאי להכניס אפס הפרדה כברירת המחדל, וכמו במודל חו"ל לקיים את התינוקות רק לצרכים רפואיים. כך כל הילודים יזכו להזדמנות לינוק באופן בלעדי.

15.1.20
81
0
1
הצבע\י לתשובה