Sivan Gvili's picture
Sivan Gvili

תשובות

אני מציעה יותר יועצות הנקה ibclc בבתיחולים בכל הימים ובכל שעות היממה. יועצות שמעודדות להניק ולא אחיות שהאג'נדה שלהן לגביי הנקה איננה ברורה.
אני מציעה יישור קו בין כל טיפות החלב בארץ בנוגע ליתרונות ההנקה וחשיבותה. מציעה שבכל טיפת חלב תשב יועצת הנקה לסייע לאמא במידה ועולים קשיים.
בעד החזרים על יועצות ומשאבות וכל דבר שקשור להנקה וכמובן אני בעד בהארכת חופשת הלידה לאמא שתחפוץ בכך, שזה יהיה נתון לבחירה

16.1.20
103
1
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52