Maya Amsalem's picture
Maya Amsalem

תשובות

מתן הסבר על הנקה ואף הדרכות בשלב ההריון, כחלק ממעקב ההריון.
הוספת אחיות יועצות הנקה שיכולות לסייע בשעות ובימים שלאחר הלידה ( באופן פרטני).
תמיכה ספציפית והסבר על הנקה לאחר ניתוחים קיסריים.
הוספת ביקור בית של אחות יועצת הנקה בשבוע שלאחר הלידה.
סבסוד ברכישת מוצרים נלווים כגון משאבות.
ביצוע ופרסום מחקרים על יתרונות ההנקה

16.1.20
103
0
0
הצבע\י לתשובה

מתן שירותים רפואיים לאנשים עם מוגבלות בתקופת הקורונה

אנשי ונשות מערכת הבריאות – אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלות מאז החל משבר
אורלי בוני's picture
נוצר ע"י
מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות
תאריך : 21.10.2020 - 10.11.2020
16

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
61