Maya Amsalem's picture
Maya Amsalem

תשובות

מתן הסבר על הנקה ואף הדרכות בשלב ההריון, כחלק ממעקב ההריון.
הוספת אחיות יועצות הנקה שיכולות לסייע בשעות ובימים שלאחר הלידה ( באופן פרטני).
תמיכה ספציפית והסבר על הנקה לאחר ניתוחים קיסריים.
הוספת ביקור בית של אחות יועצת הנקה בשבוע שלאחר הלידה.
סבסוד ברכישת מוצרים נלווים כגון משאבות.
ביצוע ופרסום מחקרים על יתרונות ההנקה

16.1.20
64
0
0
הצבע\י לתשובה