Shula Desheh's picture
Shula Desheh

תשובות

יוזמה מבורכת לשיפור הטיפול במטופל ובני משפחתו.
כיום כל קופת חולים מתנהלת באופן שונה בנוגע למתן טיפול בבית החולה ולכן:
1. חייבת להיות אחידות בין כל קופות החולים לגבי ההגדרה של טיפולי בית- התוויה להפניית חולה ליחידה לטיפולי בית, מה מותר ומה אסור לתת במסגרת הבית (כולל תרופות), מתי לתת את הטיפול - האם כשהמרפאה פתוחה בזמן קבלת קהל, האם בתום שעות פעילות המרפאה? האם יש אחות טיפולי בית וכדומה.
2. הגדלת אחוזי משרה של אחיות טיפולי בית

16.1.20
228
2
0
הצבע\י לתשובה