iris sellam's picture
iris sellam

תשובות

חשוב שתהיה אחות מתאמת טיפול, שתנהל את הטיפול תהייה אשת הקשר של המטופל, ותתאם בין גורמי הטיפול השונים. תוודא ביצוע תוכנית הטיפול עד השחרור עם סגירת מעגל עם הצוות המטפל בקופת החולים

16.1.20
436
1
3
הצבע\י לתשובה