Avrutin Vadim's picture
Avrutin Vadim

תשובות

לאיזה מסגרת ישויך צוות הסיעודי ?

האם לקופות חולים ?
בקופת חולים יש ביקורי בית,טיפולי בית , הוספיס בית וכו׳ .

האם למסגרת בית החולים, שבו מאושפז המטופל?
במטרה לצמצם משך אשפוז , דבר כשלעצמו מצויין! אבל איזה צוות יטפל במטופל בטיפול המשכי, כשיש חוסר צוות סיעודי בביתי חולים ?

16.1.20
186
1
0
הצבע\י לתשובה