Anna Sprickut's picture
Anna Sprickut

תשובות

לדעתי זהו תחום חשוב מאד ודורש הכשרה מיוחדת, בערך כמו אחות מומחית בקהילה.
לדעתי צריך להרחיב את התחום הזה לא רק לאנשים מבוגרים אלא גם לילדים אשר לא יכולים להגיע לקופת חולים לקבל טיפול.

16.1.20
188
0
0
הצבע\י לתשובה