Yuri Verkholevsky's picture
Yuri Verkholevsky
אח מומחה לגריאטריה

תשובות

אני מציע לבנות מערך של הצוות הסיעוד המוסמך והמקצועי אשר עבר הכשרה מתאימה.
ישנם נושאים רבים שבהם ניתן לתת טיפול בכדי למנוע אשפוז:
אי ספיקת לב
אי ספיקת כליות כרונית (החמרה)
דמנציה מתקדמת המצריכה טיפול תומך בסיבוכיה
COPD
פצעים שניתן לטפל בהם בבית.
האזנה דרך הזונדה שאותה ניתן להחליף להזנה דרך PEG.

18.1.20
145
1
0
הצבע\י לתשובה