arthur 41's picture
arthur 41

תשובות

מתוך ניסיון עם אבי , לאחרונה היתה לו דלקת ריאות, עוד כשהיה במיון ביקשתי ממוקד קופח טיפול אנטיביוטי באשפוז בית ,ענו לי שאי אפשר. רק אם יהיה לו פיק ליין והמשפחה תתן את האנטיביוטיקה דרך הום קיור. אם כך ,אז בשביל מה קיים אשפוז בית.? כרגע אם הייתי רוצה לתת לו טיפול כזה בבית, זה רק דרך פרטי , באלפי שקלים. בסוף כמובן הוא התאשפז ,חבל. כעת באשפוז בית באים לבקר פעם בשבוע. זה לא התחליף לבית חולים. אם רוצים תחליף צריך אשפוז בית אמיתי עם ביקורים יומיים וטיפולים משמעותיים. כמובן זה מצריך כוח אדם מיומן וציוד.

17.1.20
213
1
0
הצבע\י לתשובה