Nitzan Ganor Moscovitz's picture
Nitzan Ganor Moscovitz

תשובות

הארכת חופשת הלידה היא העניין המשמעותי ביותר. בנוסף לכך, הכשרת גורמים פרא רפואיים לייעוץ הנקה.חלק מהייעוץ צריך לכלול תמיכה נפשית ורגשית ולכן חש חשיבות שייעשהעל ידי גורמים מקצועיים שיודעים לתת אותו. כמו כן, הסברה על הנקה גם לסביבה ולא רק לאמהות.

17.1.20
112
0
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52