Eyal Orev's picture
Eyal Orev

תשובות

עידוד התמחות בפסיכיאטריה ע"י שינוי האווירה הציבורית כלפי התחום. ע"י מתן גיבוי לרופאים והאחיות ולא לתקשורת הציבורית הפופוליסטית. כמובן ע"י שיפור תנאי העבודה, מתווה אוקספורד עם תנאי אוקספורד ולא תנאי המאה ה 19 והשכר.
אמנם הסוסים כבר ברחו מהאורווה והנזק נראה בלתי הפיך, אבל התגייסות כמו בנוגע לפגיות או הזיהומים יכולה לשנות מגמת בריחת רופאים ואחיות מפסיכיאטריה.

17.1.20
205
0
0
הצבע\י לתשובה

מה זה "מיתאר בית"?
ברורה לי הכוונה. אבל לא ברור לי למה השימוש במושגים נפוחים: למה לא- "תפקיד האחות בטיפולי בית" , "בביקורי בית" , "בטיפול בחולה בביתו" וכד'?
לכן, תפקיד האחות הוא קודם כל לדבר בשפה טבעית, מובנת, ברורה, "בגובה העיניים" של החולה ומשפחתו ולא של היועצים הארגוניים הממציאים מושגים מפוצצים למילים יומיומיות.
תפקיד האחות בטיפול בחולה בביתו הוא להקל על מה שהוא ממילא קשה. לפשט עבור החולה ומשפחתו את מה שהוא מורכב ומסובך. לעזור להם לנווט ולהתמצא בעולם המורכב של מע' הבריאות.
תפקידה להסביר שאין סיבה להתרשם ממושגים גבוהים שתפקידם להרשים.

17.1.20
191
1
0
הצבע\י לתשובה