Rona Waldman's picture
Rona Waldman

תשובות

- הארכת תקופת החל"ד.
- מודעות לגבי חשיבות ההנקה בקרב רופאי ילדים ואחיות טיפת חלב שמעודדים פעמים רבות לתמ"ל (במקום או כתוספת להנקה).
- תוספת יועצות הנקה במחלקות היולדות בבי"ח והוזלת עלות יועצת הנקה דרך קופות החולים.
- העלאת המודעות הכללית של הציבור (עדיין יש שיח של "לנרמל הנקה" עבור אישה שמניקה בחוץ , גם כאשר היא עם כיסוי בד), כולל הבנה ששימוש בכיסוי בד להנקה מאוד מאוד לא נוח, לא לאישה ולא לתינוק (נסו לאכול עם כיסוי בד על הפנים)
- סיבסוד העלות של משאבות הנקה

17.1.20
127
0
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52