Israela Ben-asher's picture
Israela Ben-asher

תשובות

1. יש לבחון את הקריטריונים למתן טיפולי בית כיון שרופא המשפחה הממליץ על כך ( לפחות במקרה שאני נתקלתי בקופת חולים כללית) נמנע מלהמליץ
2. הגעה של אח/אחות לבית קשישים שמרותקים לבית חשובה מאד אולם יש לקבוע גם ביקורי רופא/ה בתדירות מתאימה
3. האחות/אח הנכנסים הביתה צריכים להתייחס למרחב המחיה ומידת התאמתו לצרכים של הקשישים/ות
4. עליה לתת מידע רחב על שירותים קיימים בקופה ובקהילה שיכולים לסייע למטופל/ת
5. לבקש להפגש עם בני/בנות המשפחה המטפלים ולבדוק גם צרכים שלהם תוך המלצה לגבי ייעוץ ותמיכה עבורם בהקשר לטיפול בבן/בת משפחתם

18.1.20
198
2
0
הצבע\י לתשובה