Lea Keisar's picture
Lea Keisar

תשובות

שלום,מאוד חשוב שתגיע אחות לבית של קשישים אשר מקבלים גמלת סיעוד גבוהה על מנת להדריך את המשפחה לגבי מניעת פצעי לחץ, לעשות הערכה ותוכנית טיפול לקשיש.
בתי החולים צריכים לשלוח טפסי שיחרור ישירות לקופת החולים כי עד שבני המשפחה מתפנים לכל הבירוקרטיה נמנע טיפול חיוני מהקשיש.צריך שיהיה פרוטוקול מסודר לכך. מי שולח, תוך כמה זמן מגיעים לביקור בית?
כמובן יש לבדוק את הבית כדי להתאים אותו לקשיש שמשתחרר מבית החולים. אבל כל קשיש צריך ייעוץ כמו לשים מוט אחיזה במקלחת

19.1.20
239
2
0
הצבע\י לתשובה