Haya Avi's picture
Haya Avi
אחות

תשובות

בהחלט יוזמה מבורכת, אם תעשה נכון.זה לא סוד שבתי חולים עמוסים ולא תמיד ניתן לתת מענה הולם במיוחד במטופלים הכרוניים החוזרים לאישפוז שבהחלט מעקב וטיפול ביתי יוכלו למנוע או להפחית את החזרות לאישפוז ולתת מענה למטופלים. חולים כמו אי ספיקת לב הזקוקים למעקב מאזן נוזלים, משקל משתנים וכד'. חולי סוכרת לא מאוזנים שצריכים ליווי ולא יגיעו למרפאה עד לסיבוך ולאישפוז. הכנסות זונדה קטטר החזרת peg למקום. אלו פעולות שמונעות הגעה מיותרת לבית החולים וטרטור מטופל ומשפחתו. זיהוי של מטופלים אלו יכול להתבצע באישפוז ועם יד מקשרת אל הקהילה כדיי ללוות אותם בהמשך.

20.1.20
268
1
2
הצבע\י לתשובה