L.L.B L's picture
L.L.B L

תשובות

לעשות ראיונות הן בתקשורת הכתובה והן במדיה הטלוויזיונית עם פסיכיאטרים שיספרו על מקרים מרתקים/מעניינים/מסמרי שיער שטיפלו בהם (לא על מקרים בנאליים....).

הרעיון הוא ליצור עניין אצל הקורא/צופה :)

21.1.20
88
0
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52