mohamad amara's picture
mohamad amara

תשובות

זה מקצוע שלא מספיק מתוגמל, בהתמחויות אחרות אפשר להשיג הרבה יותר כסף, יותר מעמד, יותר הישגים ותחושת סיפוק עצמי.
צריך לחזק ולפתח את התחום ולעודד את המחקר בתחום

21.1.20
76
0
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52