ronen shmilovitz's picture
ronen shmilovitz

תשובות

אחות מומחית בבריאות הנפש תוכל לעבוד עצמאית במרפאה קהילתית ובמתאר הבית :
1. תבצע ניהול טיפול במטופלים המאובחנים עם מחלות נפש
2. תבנה תוכנית טיפול עם המטופל במסגרתה תקבע התערבות קצרת טווח וארוכת טווח בהיבט הגופני והנפשי
3. תעניק טיפול תרופתי ארוך טווח ותבצע הדרכה במגוון נושאים.
4. תבצע טיפולים תרפוייטים כמו CBT בהתאם להכשרתה
5. תנחה קבוצות פסיכו חינוכיות במגוון תחומים (תחלואה כפולה, טיפול תרופתי...)

21.1.20
497
5
3
הצבע\י לתשובה