Ayelet Shefler's picture
Ayelet Shefler

תשובות

קודם כל לא לפגוע ברצף האם-תינוק לא משנה מה לאחר הלידה, גם לא להיפרד לשעה! גם אחרי קיסרי ולידה מכשירנית. לפי מחקרים אחוזי ההנקה יורדים משמעותית עקב הפרדה לאחר לידה. לאפשר תנאים להישארות צמודה של אם-תינוק בכל תרחיש.
עידוד הנקה או פינוי חלב מהשד בשעה הראשונה לאחר לידה לא משנה מה! קריטי להמשך הנקה!
לאפשר ולהנגיש לכל יולדת להיפגש עם יועצת הנקה ומעקב יועצת הנקה גם לאחר השחרור הביתה.

22.1.20
151
0
1
הצבע\י לתשובה