זקנה's picture
זקנה

תשובות

הרופאים מסרבים לעשות ביקורי בית. אדם יכול להיות חולה מאוד ולא נייד ואין מענה לכך בקופת הבית.
חייב להיות מענה מספק לאנשים בודדים מעל גיל 70.

22.1.20
237
0
1
הצבע\י לתשובה