שגיב נעמי's picture
שגיב נעמי

תשובות

חבישת פצעים ומעקב אחר החלמתם
בדיקות דם
זמינות אחות תורנית לאחר שעות העבודה למקרי חירום
זריקות בבית
ביקורת שבועית מעקב הווצרות וטיפול פצעי לחץ

23.1.20
200
0
1
הצבע\י לתשובה