Sivan Segal Israeli's picture
Sivan Segal Israeli

תשובות

דבר חשוב ביותר שלא תהיה הפרדה בלידה בין האם ליילוד.גם אם זה קיסרי. אני ילדתי בקיסרי חירום ובהתאוששות לצערי הופרדנו להרבה זמן. ולצערי זה לא היה טוב.
בנוסף חשוב שתהיה הכנה מקדימה להנקה זה יוכל לעזור להתמודד עם ההנקה .

והכי חשוב להאריך את חופשת הלידה לחצי שנה בחוק, חזרה לעבודה לאחר 15 שב מקצרת ופוגעת בהנקה באופן משמעותי. ולא כולן יכולות להאריך את ח. הלידה שלהן

23.1.20
110
0
0
הצבע\י לתשובה

מתן שירותים רפואיים לאנשים עם מוגבלות בתקופת הקורונה

אנשי ונשות מערכת הבריאות – אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלות מאז החל משבר
אורלי בוני's picture
נוצר ע"י
מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות
תאריך : 21.10.2020 - 10.11.2020
16

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
61