Oleg Golan's picture
Oleg Golan

תשובות

בתגובה שלי הייתי מתייחס לסמכות והכשרה של אחיות. הרכבת סמכות של אחות בתכנון הטיפול, מגוון שירותים שניתן לבצע בבית המטופל ע"י אחות, יעוץ והדרכה של מטופלי באמצעות שיחות וידאו , שיחות טלפון, מעקב בעזרת מכשרים חכמים ומחשבים.
1. אחות, בעלת הכשרה מתאימה תוכל להמשיך טיפול תרופתי או/ו להתחיל טיפול תרופתי בבית של מטופל או/ו באמצעות שיחת וידאו / שיחת טלפון.
2. אחות, בעלת הכשרה וסמכויות תדע לבצע אומדנים נוספים: לזהות מצבי חולי שונים והפרעות במסגרת הבית, אחות תהיה מצוידת בציוד נייד שיאפשר להעביר את המידע לרופא המטפל או רופא במוקד לצורך להתייעצות ומענה מהיר לבעיה (ראה סעיף 3)

24.1.20
233
0
0
הצבע\י לתשובה