s's picture
s

תשובות

צריך להכניס את הפסיכיאטריה אל תוך בתי החולים ואל תוך הקהילה בניגוד לבתי החולים המבודדים והרחוקים שקיימים היום. בנוסך כדאי לשלב נוריולוגיה ופסיכיאטריה באופן הרבה יותר הדוק ואפילו לשאול האם יש צורך בפסיכיאטר שמצד אחד אינו נוירולוג ומצד שני אינו פסיכולוג. הגדרת המקצוע דורשת חידוד והידוק, הרושם כיום הוא שהפסיכיאטר בעיקר מחלק מרשמים על פי הDSM וזה אופי עבודה הרבה פחות מעניין ומתמגל מרפואה ופחות מעמיק ואישי מפסיכולוגיה ולכן נופל בין הכיסאות

25.1.20
100
0
1
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52