מטה מאבק הסיעודיים's picture
מטה מאבק הסיעודיים

תשובות

עפ"י החלטה מספר 3379 של ממשלת ישראל מיום 11.01.2018 (תוכנית סיעוד לאומית) סעיף 5 יוקם צוות בין-משרדי שיכלול נציגים ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר על מנת לגבש המלצות בדבר יצירת תפקיד חדש שייקרא "מתאם טיפול". הצוות היה אמור להגיש המלצות ביניים עד ליום 1.5.2018 והמלצות סופיות לא יאוחר מיום 1 ביולי 2018. לטובת נושא זה הוקצו תקציבים (230 מליון ש"ח לגיבוש התכנית + 100 מליון ₪ לשנה משנת 2021 ואילך).
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec_3379_2018
החלטה זו לא בוצעה עד היום.

25.1.20
203
0
1
הצבע\י לתשובה