תאמר נג'אר's picture
תאמר נג'אר
אח מוסמך

תשובות

יוזמה מבורכת, לדעתי אין פעולת סיעוד שלא ניתן לעשות בבית, התמיכה והגיבוי של מנהל הסיעוד חשובים לשם ביטחון וגב מקצועי לאחות.
ישנם טיפולים כמו ונופר שחשוב לתת בבית במקום שמטופל מרותק יגיע למרפאה, יחסוך סבל למטופל ומשפחתו ופחות עומס למרפאות בקהילה.
הנושא מתחבר למיצוי פוטנציאל אחות, חשוב מאד לעודד ולפתח את נושא תפקיד האחות בבית, מפני שזה העתיד של המטופלים.
חשוב להסביר למשפחות ולהדריך על פעולות שיוכלו לבצע בעצמם בבית לאחר הדרכה של אחות מוסמכת ושהכל יהיה רשום בנוהל סטנדרטי לכל האחיות בקהילה.

26.1.20
148
0
0
הצבע\י לתשובה

יוזמה מבורכת, הנושא חשוב מאד והוא העתיד של הטיפול במטופלים.
לדעתי אין שום פעולת סיעוד שלא ניתנת לבצע בבית, מאד חשוב שלאחיות יהיו סמכויות ויכולת לטפל במטופל בביתו, בסביבתו הטבעית.
למשל מתן ונופר בעירוי, לאנשים מרותקים שכיום צריכים להגיע למרפאה ולא ניתן לתת בבית, ויש עוד תרופות. חשוב לחסוך סבל למשפחה ולמטופל. וגם פחות עומס על מרפאות ובתי החולים.
הגיבוי של מנהל הסיעוד חשוב מאד כדי לתת לאחיות ביטחון וגב מקצועי לביצוע פעולות סיעוד בבית.
זה בדיוק מתחבר לאסטרטגיה של מיצוי פוטנציאל האחות.

26.1.20
170
0
0
הצבע\י לתשובה