Naomi Elstein's picture
Naomi Elstein

תשובות

1. עידוד אפס הפרדה ועור לעור בכל בתי החולים בארץ! עם הבכור הופרדנו בגלל צהבת וההנקה הייתה קשה מנשוא. בשתי הילדים הבאים הטיפול נעשה לידי בחדר והייתה חווית הנקה מקסימה שהמשטרה לתקופה ארוכה.
2. חדרי הנקה נגישים במקומות ציבוריים.
3. עידוד של צוותי בתי חולים להנקה, בשונה מהפעלת לחץ לתת תמל שליוויתי קיימת היום

30.1.20
202
0
1
הצבע\י לתשובה