dikla Rosenblat-Gadish's picture
dikla Rosenblat-Gadish

תשובות

אני חושבת שקודם כל כדי לעודד הנקה, בתי החולים צריכים לעבוד לפי הפרוטוקול של אפס הפרדה המאפשר שהות רציפה של האם ותינוקה,מגע עור לעור המעודד הנקה ועזרה לאם כדי שתוכל להיות זמינה להנקה עבור התינוק בכל עת. בנוסף, הלחץ על החזרה לעבודה עקב חופשת הלידה הקצרה, גורמת ללא מעט נשים להחליף הנקה במתן בקבוק דבר אשר פוגע בהנקה ולא מאפשר את קיומה לאורך זמן ממושך. כמו כן, מחוויה אישית שלי, משרד הבריאות טוען כי הוא מעודד הנקה כשבפועל ישנם אנשי צוות שאינם מעודדים הנקה ונמצאים בטיפות החלב, ומפגש איתם לאם שאיננה בטוחה בעצמה יכול ממש להרוס את ההנקה.

30.1.20
97
0
1
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
52