Shira Givati's picture
Shira Givati

תשובות

הכי מפריע לי- היחס בטיפת חלב וגם מרופאים (מסוימים)- בתאוריה אמורים לעודד הנקה ובפועל אם יש שבירת עקומה ישר מעודדים לתת בקבוק מבלי להתחשב בעוד פרמטרים של התפתחות תינוק/מחלה/קצב איטי לעומת הגדילה בבטן ועוד. הרבה אני מכירה שהפסיקו להניק ככה למרות שהיו יכולות (ורצו) להמשיך.
בנוסף- כמעט ואין פינות הנקה זמינות במקומות בילוי ומחוץ לבית.
כמובן הארכת חופשת לידה ואכיפת חוק שעת שאיבה בעבודה.
ובעקרון שיהיה שיח פתוח לגבי הנקה, לעודד דיבור על זה בתקשורת כדי שנוכל להניק בחוץ גם בלי פינות הנקה ובלי לקבל מבטים.

30.1.20
119
0
1
הצבע\י לתשובה