Meital Damti's picture
Meital Damti

תשובות

העלאת המודעות בקרב נשים בהריון, בתור אחת שהניקה שנתיים ובקרוב אניק תינוק חדש, אני חושבת שאין מספיק מודעות והסברה במהלך ההריון על נושא ההנקה והחשיבות של הנקה לתינוק. לאחר הלידה לעודד את האם לשהות באפס הפרדה עם התינוק, דבר המאפשר לחיבור מרגע הלידה. בנוסף, אני שומעת על הרבה נשים שחזרו לעבוד לאחר 15 שבועות, דבר שפגע להן בהנקה ונאלצו להפסיק להניק, לכן הארכת חל"ד היא הכרחית.
אני חושבת שלי הכי עזר זה שקראתי המון והגעתי לקבוצות כמו לה לצ'ה, וזה אכן תומך באם טרייה שעוד לא יודעת כל כך למה לצפות, אז ניתן להעלות את המודעות שזה קיים ויש מפגשים כאלה בכל הארץ.

30.1.20
113
0
1
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
53