Zipi Froylich's picture
Zipi Froylich

תשובות

1.ממש חשוב להניק מיד אחרי הלידה, הרבה עור לעור. אצל 2 הילדים הראשונים שלי זה לא קרה והנקתי אותם עד גיל חצי שנה בקושי.
אצל השלישית שלי הייתי באפס הפרדה, הנקתי מיד כשיצאה, הרבה עור לעור, והנה היא בת 1.3 ועדיין יונקת מצטיינת בלי שתכננתי ככה.
2.הארכת חופשת לידה.הרבה נשים נשברות ומפסיקות להניק בחזרה לעבודה
3.קידום חשיבות חדר הנקה ואביזרים תומכים בארגונים ומקומות עבודה
4.קמפיינים על חשיבות ההנקה

30.1.20
99
0
1
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
53