גילה לוי's picture
גילה לוי
אחות אחראית יחידה המטואונקולוגיה

תשובות

טיפול בסביבה ביתית של מטופל מועדפת ע''י מטופלים ובני משפחה
בתור אחות אונקולוגית יכולה להגיד כמה חשוב לווי רפואי פליאטיבי תומך בבית.
איזון כאב ואיזון סימפטומים ע''י אחות מומחית קלינית.

8.2.20
45
0
0
הצבע\י לתשובה