אסי's picture
אסי
רופא

תשובות

ביקורים טלפוניים עשינו תמיד. ביקורי וידאו מוסיפים סיגנל (לא ברור כמה משמעותי), ומוסיפים מורכבות טכנית לא פשוטה.

14.9.20
179
0
0
הצבע\י לתשובה