אורלי בוני's picture
אורלי בוני
מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות

תשובות

חבר זה לא העלה עדיין תשובות